Share Button

paylaşım-soru-cevap

Kpssbil kpss haber,son haber,kpss cikmis sorular

anasayfa · kpss tarih ders notları

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti enler ve ilkler

İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırıldı.

Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliği'dir(1345)

Orhan Bey döneminde ilk divan oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Donanma oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Medrese oluşturuldu.(İznik - Kayseri Davut Medresesi )

İlk medresede görev yapan ilk Müderris Davud-ı Kayseri dir

Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk kez Rumeli ye geçildi.(1353)

Orhan Bey döneminde ilk vezir ve kadı tayini yapıldı.

I.Murat döneminde ilk defa top kullanıldı.

I. Murat döneminde ilk veziriazam tayini yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez örfi hukuk yazılı hale gelmiştir.(Kanunname-i Ali Osman)

Osmanlı Devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk ticari ayrıcalıkların verildiği devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk tersane Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu'da kuruldu.

Osmanlı Devletinde ilk gümüş para Orhan Bey ,ilk altın para Fatih,ilk kağıt para ise Abdülmecit zamanında bastırılmıştır.

Osmanlı Devletinde geleceğe dönük ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Halife ünvanını kullanan ilk padişah Yavuz Sultan Selimdir.(1517)

İlk daimi kapitülasyonlar 1740 ta Fransa ya verildi.

Osmanlı Devletinde kurulan ilk üniversite Darülfünundur.

Yorumlar (1) 24.02.2013. 19:31

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Döneminde enler ve ilkler

Çelebi Mehmet döneminde Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı.(1416)

Osmanlı Devletinde görülen ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanı(1420)

Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlı Devletinin Balkanlarda Haçlı ittifakı ile imzaladığı ilk antlamadır.(1444)

İlk Memlük-Osmanlı savaşı Cem Sultan himayesi nedeniyle yapılmıştır.(1485-1491)

Avusturalya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşmasıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı Donanmasının ilk büyük bozgunudur.(1571)

İlk Osmanlı ordusu Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmıştır.

Bizans ile Osmanlılar arasındaki savaş Koyunhisar savaşıdır.(1302)

İstanbul Osmanlılar döneminde ilk kez Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılmıştır.(1395)

İlk altın para Fatih döneminde bastırılmıştır.

Yeniçeri Ocağı I.Murat döneminde kurulmuştur.

Haçlılara karşı yapılan ilk savaş ve ilk zafer 1364 Sırpsındığı Savaşıdır.

İlk Osmanlı medresesi İznik'te Orhan Bey döneminde açılmıştır.

Divan Teşkilatı Orhan Döneminde kurulmuştur.

İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır.

Yükselme Döneminin ilk padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yapılmıştır.

Halifelik ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıların eline geçmiştir.

Yorumlar (0) 23.02.2013. 12:14

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Devletinde enler ve ilkler

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklulardır.(1072)

I. Kılıç Arslan döneminde Türkler ilk kez Haçlılara karşı hem Anadoluyu hemde İslam dünyasını başarıyla savunmuşlardır.(1096-1099)

İlk Anadolu Selçuklu parası I.Mesut zamanında bastırılmıştır.

Anadolu Selçuklu devletinde ilk altın para II. Kılıçarslan döneminde bastırılmıştır.

Anadolu Seluklu devletinin tüccarlara sağladığı güvence bilinen ilk ticari sigorta uygulamasıdır.

Anadoluda Türk birliğini sağlamak için Osmanlı devleti ile en fazla mücadele eden beylik Karamanoğullarıdır.

Anadolu Selçuklularının ilk başkenti İzniktir, daha sonra başkent Konyaya taşınmıştır.

Miryokefalon savaşı ile Bizansın Türkleri Anadoludan atma umudu sona ermiştir.(1176)

Anadoluda ilk medrese Danişmentliler tarafından Tokatta yapılan Yağıbasan Medresesidir.

Anadoluda ilk denizcilik faaliyetini Çaka Beyliğinin kurucusu Çaka Bey başlatmıştır.(1081)

Ençok kervansaray 13. yüzyılda Aladdin Keykubat zamanında yapılmıştır.

Anadoluda ilk tersane İzzettin Keykavus zamanında Sinopta inşa edilmiştir.

Anadolu Türk birliğini ilk kez I.Mesut kurmuştur.

Anadolu Selçuklularında ilk donanmayı Alaattin Keykubat kurmuştur.

Uç beyliği uygulaması ilk kez Anadolu Selçuklu zamanında başlamıştır.

Yorumlar (0) 22.02.2013. 21:19