Osmanlı Devleti Gerileme ve Duraklama Dönemi enler ve ilkler

Genç Osman'ın yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi Osmanlılarda ilk ciddi ıslahat teşebbüsüdür.

Ferhat Paşa antlaşması ile Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırına ulaştı.(1590)

Bucaş antlaşması Osmanlı Devletinin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.(1672)Bu antlaşma ile devlet batıda en geniş sınırına ulaştı.

Girit'in alınması Osmanlı Devletinin denizlerdeki son başarısı olmuştur.(1669)

Vasvar antlaşması Osmanlı Devletinin Avusturya karşısında başarılı olduğu son antlaşma oluştur.(1664)

Karlofça antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa büyük miktarda toprak kaybetmiştir.(1699)

Karlofça antlaşması Osmanlı Devletinin topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslararası antlaşmadır.(1699)

Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahı II. Osmandır.(1622)

Osmanlı Devleti Batının askeri üstünlüğünü ilk defa 1718 Pasarofça antlaşması ile kabul etmiştir.

Osmanlı Devletinde Batıdan alınan ilk teknik araç Matbaadır.Basılan ilk eser "Vankulu Lügatı" adlı Türkçe-Arapça sözlüktür.

18. yüzyılda Ruslarla yapılan ilk savaş Prut savaşıdır.(1711)

Küçük Kaynarca antlaşması ile Kırım bağımsız olmuştur.Böylece halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devletinden ayrılmıştır.(1774)

Rusyaya ilk kapitülasyonlar Küçük Kaynarca antlaşması ile verilmiştir(1774)

I. Mahmut döneminde ilk defa Avrupadan Subaylar getirilmiştir.

Kara Mühendishanesi Avrupa tarzında açılan ilk teknik okuldur.(1734)

Mühendishane-i Bahri Hümayun Osmanlı Devletinde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okuldur.(1773)

İlk defa iç borçlanma III. Mustafa Devrinde görülmüştür.(Esham sistemi)

III. Selim Osmanlı tarihinde her alanda köklü reformlar yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır.(1789-1807)

Belli bir plan ve programa bağlı olarak ıslahatların yapıldığı ilk dönem III. Selim dönemidir.

Osmanlı Devletinde mimaride ilk kez batının etkisi Lale Devrinde başlamıştır.

İlk daimi elçilikler Avrupanın önemli merkezlerinde III. Selim zamanında açılmıştır.

III. Selim zamanında ilk defa yabancı dil(Fransızca) eğitimi verilmeye başlanmıştır.

Yorumlar (2) 25.02.2013. 09:32

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti enler ve ilkler

İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırıldı.

Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliği'dir(1345)

Orhan Bey döneminde ilk divan oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Donanma oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk Medrese oluşturuldu.(İznik - Kayseri Davut Medresesi )

İlk medresede görev yapan ilk Müderris Davud-ı Kayseri dir

Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu oluşturuldu.

Orhan Bey döneminde ilk kez Rumeli ye geçildi.(1353)

Orhan Bey döneminde ilk vezir ve kadı tayini yapıldı.

I.Murat döneminde ilk defa top kullanıldı.

I. Murat döneminde ilk veziriazam tayini yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk kez örfi hukuk yazılı hale gelmiştir.(Kanunname-i Ali Osman)

Osmanlı Devletinde ilk yabancı elçi bulundurma hakkını elde eden devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk ticari ayrıcalıkların verildiği devlet Venediktir.

Osmanlı Devletinde ilk tersane Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu'da kuruldu.

Osmanlı Devletinde ilk gümüş para Orhan Bey ,ilk altın para Fatih,ilk kağıt para ise Abdülmecit zamanında bastırılmıştır.

Osmanlı Devletinde geleceğe dönük ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

Halife ünvanını kullanan ilk padişah Yavuz Sultan Selimdir.(1517)

İlk daimi kapitülasyonlar 1740 ta Fransa ya verildi.

Osmanlı Devletinde kurulan ilk üniversite Darülfünundur.

Yorumlar (1) 24.02.2013. 19:31

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Döneminde enler ve ilkler

Çelebi Mehmet döneminde Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı.(1416)

Osmanlı Devletinde görülen ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanı(1420)

Edirne-Segedin Antlaşması Osmanlı Devletinin Balkanlarda Haçlı ittifakı ile imzaladığı ilk antlamadır.(1444)

İlk Memlük-Osmanlı savaşı Cem Sultan himayesi nedeniyle yapılmıştır.(1485-1491)

Avusturalya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşmasıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı Donanmasının ilk büyük bozgunudur.(1571)

İlk Osmanlı ordusu Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmıştır.

Bizans ile Osmanlılar arasındaki savaş Koyunhisar savaşıdır.(1302)

İstanbul Osmanlılar döneminde ilk kez Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılmıştır.(1395)

İlk altın para Fatih döneminde bastırılmıştır.

Yeniçeri Ocağı I.Murat döneminde kurulmuştur.

Haçlılara karşı yapılan ilk savaş ve ilk zafer 1364 Sırpsındığı Savaşıdır.

İlk Osmanlı medresesi İznik'te Orhan Bey döneminde açılmıştır.

Divan Teşkilatı Orhan Döneminde kurulmuştur.

İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır.

Yükselme Döneminin ilk padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir.

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yapılmıştır.

Halifelik ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıların eline geçmiştir.

Yorumlar (0) 23.02.2013. 12:14

Anasayfa Kpss A Grubu Hukuk Kpss A Grubu İktisat Kpss A Grubu Maliye Kpss A Grubu Muhasebe Kpss A Grubu İşletme Kpss B Grubu Test Çöz Kpss B Grubu Türkçe Kpss B Grubu Matematik Kpss B Grubu Tarih Kpss B Grubu Coğrafya Kpss B Grubu Vatandaşlık Kpss Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke Yöntem Kpss Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Kpss Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Kpss Eğitim Bilimleri Ölçme Değerlendirme Kpss Eğitim Bilimleri Rehberlik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Türkçe Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fen ve Teknoloji Kpss Öğretmenlik Alan Soruları İlk Öğr. Matematik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Sosyal Bilgiler Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Din Kültürü ve Ahl. Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Matematik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Tarih Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Coğrafya Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fizik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Kimya Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Biyoloji Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Türk Dili Edebiyatı Kpss Öğretmenlik Alan Soruları İngilizce Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Almanca Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fransızca İletişim