Kpss Ölçme Değerlendirme Çıkmış Sorular

  Kpss eğitim bilimleri ölçme değerlendirme çıkmış soruları bu sayfada alanlara ve yıllara ayrılmıştır iyi çalışmalar.

Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


Durum değerlendirme,düzey belirleme

Durum değerlendirme,düzey belirleme
Cevabı göster
Cevap:A
gizle


Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


Dolaylı ölçme

Dolaylı ölçme
Cevabı göster
Cevap:D
gizle


Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


Ölçmede hata

Ölçmede hata
Cevabı göster
Cevap:C
gizle


Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


Güvenirlik

Güvenirlik
Cevabı göster
Cevap:E
gizle


Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


Başarı testi,ortak kök

Başarı testi,ortak kök
Cevabı göster
Cevap:D
gizle


1234567891011

Son eklenen 50 soru

Ölçme değerlendirme lisans 2012  standart sapma aritmetik ortalama-66 Ölçme değerlendirme lisans 2012  alt grup-üst grup madde analizi-65 Ölçme değerlendirme lisans 2012  madde analizi güçlük indeksi ayırt ediciliği indexsi-64 Ölçme değerlendirme lisans 2012  Z puanı ham puanı hata puanı-63 Ölçme değerlendirme lisans 2012  mutlak ölçüt değerlendirme-62 Ölçme değerlendirme lisans 2012  puanların frekans grafiği-61 Ölçme değerlendirme lisans 2012  soru yazım ilkeleri sözlü yazlı ev ödevi soruları-60 Ölçme değerlendirme lisans 2012  çoktan seçmeli madde analizi-59 Ölçme değerlendirme lisans 2012  çoktan seçmeli test ölçme sonuçları-58 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçme aracı ölçek-57 Ölçme değerlendirme lisans 2012  yordama geçerliliği değişkenler-56 Ölçme değerlendirme lisans 2012  paralel formlar yöntemi güvenirlik katsayısı-55 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçme aracı gözlemci-54 Ölçme değerlendirme lisans 2012  değerlendirme yaklaşımları-53 Ölçme değerlendirme lisans 2012  amaç ve ölçüt değerlendirmesi-52 Ölçme değerlendirme lisans 2012  dolaylı ölçme araştırma değişken-51 Ölçme değerlendirme lisans 2012  araştırma bağımlı değişken-50 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçüt ölçme ve değerlendirme-49 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dağılım grafiği standart sapma ranj-48 Ölçme değerlendirme lisans 2013  sayısal yetenek testi madde analizi-47 Ölçme değerlendirme lisans 2013  kısa cevaplı test öğrenci standart puan-46 Ölçme değerlendirme lisans 2013  eleştirel düşünme ölçme değerlendirme-45 Ölçme değerlendirme lisans 2013  yapılandırılmış grid-44 Ölçme değerlendirme lisans 2013  ödevle ilgili soru cevap-43 Ölçme değerlendirme lisans 2013  bilişsel psikomotor becerileri ölçme-42 Ölçme değerlendirme lisans 2013  korelasyon ölçeği-41 Ölçme değerlendirme lisans 2013  tutum ölçeği güvenirlik-40 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dönem sonu ölçme kritik kazanım-39 Ölçme değerlendirme lisans 2013  amacına ve ölçütüne göre değerlendirme-38 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dolaylı ölçme-37 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme frekans dağılımı-36 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme ölçülen özelikler-35 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Öl.me değerlendirme ranj-34 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme mod ranj tepe değeri standart sapma-33 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Madde güçlüğü , madde ayırıcılık özelliği-32 Ölçme değerlendirme lisans 2008  madde güçlüğü , madde ayırıcılık özelliği-31 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Bağıl değerlendirme-30 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Ölçme hataları-29 Ölçme değerlendirme lisans 2008  İstatistik aritmetik ortalama medyan mod-28 Ölçme değerlendirme lisans 2008  değişkenler arasında sıfıra yakın ilişki-27 Ölçme değerlendirme lisans 2008  bağımsız değişken-26 Ölçme değerlendirme lisans 2008  öz değerlendirme akran değerlendirme-25 Ölçme değerlendirme lisans 2008  performans görevlerine dayalı-24 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Öğrenci değerlendirme süreci-23 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Değerlendirme mutlak ölçüt-22 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Performans değerlendirme-21 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Sınav türleri-20 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Başarı testi,ortak kök-19 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Güvenirlik-18 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Ölçmede hata-17