Kpss Ölçme Değerlendirme Çıkmış Sorular

Ölçme değerlendirme Lisans 2008 sorusu


istatistik-aritmetik-ortalama-medyan-mod
istatistik-aritmetik-ortalama-medyan-mod
Cevabı göster
Cevap:B
gizle


Son eklenen 50 soru

Ölçme değerlendirme lisans 2012  standart sapma aritmetik ortalama-66 Ölçme değerlendirme lisans 2012  alt grup-üst grup madde analizi-65 Ölçme değerlendirme lisans 2012  madde analizi güçlük indeksi ayırt ediciliği indexsi-64 Ölçme değerlendirme lisans 2012  Z puanı ham puanı hata puanı-63 Ölçme değerlendirme lisans 2012  mutlak ölçüt değerlendirme-62 Ölçme değerlendirme lisans 2012  puanların frekans grafiği-61 Ölçme değerlendirme lisans 2012  soru yazım ilkeleri sözlü yazlı ev ödevi soruları-60 Ölçme değerlendirme lisans 2012  çoktan seçmeli madde analizi-59 Ölçme değerlendirme lisans 2012  çoktan seçmeli test ölçme sonuçları-58 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçme aracı ölçek-57 Ölçme değerlendirme lisans 2012  yordama geçerliliği değişkenler-56 Ölçme değerlendirme lisans 2012  paralel formlar yöntemi güvenirlik katsayısı-55 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçme aracı gözlemci-54 Ölçme değerlendirme lisans 2012  değerlendirme yaklaşımları-53 Ölçme değerlendirme lisans 2012  amaç ve ölçüt değerlendirmesi-52 Ölçme değerlendirme lisans 2012  dolaylı ölçme araştırma değişken-51 Ölçme değerlendirme lisans 2012  araştırma bağımlı değişken-50 Ölçme değerlendirme lisans 2012  ölçüt ölçme ve değerlendirme-49 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dağılım grafiği standart sapma ranj-48 Ölçme değerlendirme lisans 2013  sayısal yetenek testi madde analizi-47 Ölçme değerlendirme lisans 2013  kısa cevaplı test öğrenci standart puan-46 Ölçme değerlendirme lisans 2013  eleştirel düşünme ölçme değerlendirme-45 Ölçme değerlendirme lisans 2013  yapılandırılmış grid-44 Ölçme değerlendirme lisans 2013  ödevle ilgili soru cevap-43 Ölçme değerlendirme lisans 2013  bilişsel psikomotor becerileri ölçme-42 Ölçme değerlendirme lisans 2013  korelasyon ölçeği-41 Ölçme değerlendirme lisans 2013  tutum ölçeği güvenirlik-40 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dönem sonu ölçme kritik kazanım-39 Ölçme değerlendirme lisans 2013  amacına ve ölçütüne göre değerlendirme-38 Ölçme değerlendirme lisans 2013  dolaylı ölçme-37 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme frekans dağılımı-36 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme ölçülen özelikler-35 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Öl.me değerlendirme ranj-34 Ölçme değerlendirme lisans 2009  Ölçme değerlendirme mod ranj tepe değeri standart sapma-33 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Madde güçlüğü , madde ayırıcılık özelliği-32 Ölçme değerlendirme lisans 2008  madde güçlüğü , madde ayırıcılık özelliği-31 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Bağıl değerlendirme-30 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Ölçme hataları-29 Ölçme değerlendirme lisans 2008  İstatistik aritmetik ortalama medyan mod-28 Ölçme değerlendirme lisans 2008  değişkenler arasında sıfıra yakın ilişki-27 Ölçme değerlendirme lisans 2008  bağımsız değişken-26 Ölçme değerlendirme lisans 2008  öz değerlendirme akran değerlendirme-25 Ölçme değerlendirme lisans 2008  performans görevlerine dayalı-24 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Öğrenci değerlendirme süreci-23 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Değerlendirme mutlak ölçüt-22 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Performans değerlendirme-21 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Sınav türleri-20 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Başarı testi,ortak kök-19 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Güvenirlik-18 Ölçme değerlendirme lisans 2008  Ölçmede hata-17