Kpss Tarih Çıkmış Sorular

Tarih Lisans 2012 sorusu


eski türk devletlerinde yönetme yetkisi

eski türk devletlerinde yönetme yetkisi
Cevabı göster
Cevap:b
gizle


Tarih Lisans 2012 sorusu


karahanlılar,karahanlı döneminde devlet yönetimi

karahanlılar,karahanlı döneminde devlet yönetimi
Cevabı göster
Cevap:d
gizle


Tarih Lisans 2012 sorusu


ilk müslüman türk beyliklerinde,devletlerinde mimari eserler

ilk müslüman türk beyliklerinde,devletlerinde mimari eserler
Cevabı göster
Cevap:a
gizle


Tarih Lisans 2012 sorusu


osmanlı devletinde hukuk sistemi

osmanlı devletinde hukuk sistemi
Cevabı göster
Cevap:e
gizle


Tarih Lisans 2012 sorusu


osmanlı devletinde hukuk sistemi

osmanlı devletinde hukuk sistemi
Cevabı göster
Cevap:a
gizle


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Son eklenen 50 soru

Tarih lisans 2013  Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri-390 Tarih lisans 2013  Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler-389 Tarih lisans 2013  Rum örgütü-388 Tarih lisans 2013  İkinci Dünya Savaşı’nın ardından-387 Tarih lisans 2013  Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri-386 Tarih lisans 2013  Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir-385 Tarih lisans 2013  Türk-İngiliz ilişkileri,Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi-384 Tarih lisans 2013  kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır-383 Tarih lisans 2013  Atatürk, vasiyetinde,hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.-382 Tarih lisans 2013  Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engeller-381 Tarih lisans 2013  azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin,yasal düzenleme-380 Tarih lisans 2013  24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda-379 Tarih lisans 2013  Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme-378 Tarih lisans 2013  TBMM’nin birinci döneminde-377 Tarih lisans 2013  İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesi-376 Tarih lisans 2013  Damat Ferit Hükûmeti, kongreler-375 Tarih lisans 2013  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi-374 Tarih lisans 2013  kronolojik sıralama-373 Tarih lisans 2013  XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikri-372 Tarih lisans 2013  padişah - gerçekleştirdiği yenilik-371 Tarih lisans 2013  II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikler-370 Tarih lisans 2013  Millet-i Sadıka Ermeni toplumunun sorunu-369 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının-367 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap-366 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde-365 Tarih lisans 2013  Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde-364 Tarih lisans 2013  Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi,Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden-363 Tarih lisans 2013  Türkiye Selçukluları Dönemi,Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun-362 Tarih lisans 2013  islamiyet öncesi ilk türk devletleri-361 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-360 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk dönemi yaşanan gelişmeler-359 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-358 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk döneminde yaşanan gelişmeler-357 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-356 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-355 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-354 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk ilkeleri-353 Tarih ortaogretim 2008  milli mücadele dönemi-352 Tarih ortaogretim 2008  TBMM dönemi-351 Tarih ortaogretim 2008  tanzimat fermanı-350 Tarih ortaogretim 2008  islamiyet öncesi türk devletleri-349 Tarih ortaogretim 2008  siyasi alanda yaşanan gelişmeler-348 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-347 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk ilkeleri-346 Tarih ortaogretim 2008  siyasi alanda yaşanan gelişmeler-345 Tarih ortaogretim 2008  Atatürkçü düşünce sistemi-344 Tarih ortaogretim 2008  eğitim alanında yapılan inkılaplar-343 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-342 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-341 Tarih ortaogretim 2008  siyasi alanda yapılan inkılaplar-340