Kpss Tarih Çıkmış Sorular

Tarih Lisans 2012 sorusu


milli-mucadele-donemi
milli-mucadele-donemi
Cevabı göster
Cevap:a
gizle


  • Tarih Ortaöğretim soruları
  • Tarih Önlisans soruları
  • Tarih Lisans soruları


  • Son eklenen 50 soru

    Tarih lisans 2015  Mustafa Kemal , Vatan ve Hürriyet Cemiyeti-392 Tarih lisans 2015  Turk islam tarihi , Şehirlerin şahı-391 Tarih lisans 2013  Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri-390 Tarih lisans 2013  Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler-389 Tarih lisans 2013  Rum örgütü-388 Tarih lisans 2013  İkinci Dünya Savaşı’nın ardından-387 Tarih lisans 2013  Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri-386 Tarih lisans 2013  Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir-385 Tarih lisans 2013  Türk-İngiliz ilişkileri,Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi-384 Tarih lisans 2013  kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır-383 Tarih lisans 2013  Atatürk, vasiyetinde,hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.-382 Tarih lisans 2013  Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engeller-381 Tarih lisans 2013  azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin,yasal düzenleme-380 Tarih lisans 2013  24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda-379 Tarih lisans 2013  Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme-378 Tarih lisans 2013  TBMM’nin birinci döneminde-377 Tarih lisans 2013  İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesi-376 Tarih lisans 2013  Damat Ferit Hükûmeti, kongreler-375 Tarih lisans 2013  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi-374 Tarih lisans 2013  kronolojik sıralama-373 Tarih lisans 2013  XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikri-372 Tarih lisans 2013  padişah - gerçekleştirdiği yenilik-371 Tarih lisans 2013  II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikler-370 Tarih lisans 2013  Millet-i Sadıka Ermeni toplumunun sorunu-369 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının-367 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap-366 Tarih lisans 2013  Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde-365 Tarih lisans 2013  Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde-364 Tarih lisans 2013  Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi,Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden-363 Tarih lisans 2013  Türkiye Selçukluları Dönemi,Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun-362 Tarih lisans 2013  islamiyet öncesi ilk türk devletleri-361 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-360 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk dönemi yaşanan gelişmeler-359 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-358 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk döneminde yaşanan gelişmeler-357 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-356 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-355 Tarih ortaogretim 2008  dış politika-354 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk ilkeleri-353 Tarih ortaogretim 2008  milli mücadele dönemi-352 Tarih ortaogretim 2008  TBMM dönemi-351 Tarih ortaogretim 2008  tanzimat fermanı-350 Tarih ortaogretim 2008  islamiyet öncesi türk devletleri-349 Tarih ortaogretim 2008  siyasi alanda yaşanan gelişmeler-348 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-347 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk ilkeleri-346 Tarih ortaogretim 2008  siyasi alanda yaşanan gelişmeler-345 Tarih ortaogretim 2008  Atatürkçü düşünce sistemi-344 Tarih ortaogretim 2008  eğitim alanında yapılan inkılaplar-343 Tarih ortaogretim 2008  Atatürk inkılapları-342 Anasayfa Kpss A Grubu Hukuk Kpss A Grubu İktisat Kpss A Grubu Maliye Kpss A Grubu Muhasebe Kpss A Grubu İşletme Kpss B Grubu Test Çöz Kpss B Grubu Türkçe Kpss B Grubu Matematik Kpss B Grubu Tarih Kpss B Grubu Coğrafya Kpss B Grubu Vatandaşlık Kpss Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke Yöntem Kpss Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi Kpss Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi Kpss Eğitim Bilimleri Ölçme Değerlendirme Kpss Eğitim Bilimleri Rehberlik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Türkçe Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fen ve Teknoloji Kpss Öğretmenlik Alan Soruları İlk Öğr. Matematik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Sosyal Bilgiler Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Din Kültürü ve Ahl. Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Matematik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Tarih Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Coğrafya Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fizik Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Kimya Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Biyoloji Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Türk Dili Edebiyatı Kpss Öğretmenlik Alan Soruları İngilizce Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Almanca Kpss Öğretmenlik Alan Soruları Fransızca İletişim